Audyt

Audyt strony internetowej

Audyt strony internetowej

Audyt informatyczny oraz analiza SWOT ma na celu sprecyzowanie czy strona internetowa jest zgodna ze standardami W3C ,wytycznymi Google oraz wieloplatformowa. Analiza ma na celu wskazanie słabych i mocnych punktów strony internetowej, dzięki czemu w łatwy sposób będzie można zwrócić uwagę użytkownika na rzeczy ważne i (jeżeli to tylko możliwe) zwiększyć sprzedaż lub konwersję na cel. Naszym celem będzie przede wszystkim:

  • Aby strona cieszyła się dobrą opinią wśród użytkowników,
  • Aby użytkownicy uznali stronę za czytelną,
  • Aby użytkownicy w łatwy sposób zrealizowali na stronie zaplanowane cele (sprzedaż lub kontakt)