Zysk

Zysk z inwestycji

Zysk z inwestycji

Każda złotówka zainwestowana w reklamę powinna się zwrócić kilkukrotnie i na tym nam najbardziej zależy, ponieważ zwrot z inwestycji jest najepszym miernikiem skuteczności podjętych przez naszą firmę działań. Zysk ten oczywiście nie zawsze musi być przeliczany na pieniądze, bowiem prowadzimy też kampanie uświadamiające czy budujące prestiż i rozpoznawalność marki lub firmy. Bynajmniej od każdej dobrze przeprowadzonej i skutecznej kampanii reklamowej powinno się wymagać zwrotu z inwestycji poprzez zyskanie nowego kapitału, uświadomienia społecznego, popularności lub prestiżu.